รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมจิตสาธารณะ
    วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มาจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (กิจกรรมวาดภาพ,สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,เล่นดนตรี,เต้น)นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาจัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับนักเรียนในวันนี้ (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2557
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 1 / 14
 1.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [09/12/2557]
 2.กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[07/12/2557]
 3.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ประจำปี 2562[04/12/2557]
 4.กิจกรรมดนตรีสมานฉันท์ เทิดพระเกียรติ คอนเสิร์ต“12th YMO in Concert 2019 "เพราะเราคือพี่น้องกัน[03/12/2557]
 5.นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ONET) ของศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2562[03/12/2557]
 6.พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 [03/12/2557]
 7.ประเมิน 5 ส และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562[04/11/2557]
 8.การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต[16/10/2557]
 9.การแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[08/10/2557]
 10.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 25[06/10/2557]
 11.งาน “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน เกษียณสดุดี” ของศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[23/09/2557]
 12.ครบรอบ 66 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา[23/09/2557]
 13.เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2562[16/09/2557]
 14.“ตลาดนัดความดี ตามวิถีพอเพียง” [12/09/2557]
 15.งาน “ประทีปยังสว่าง ในวันที่วางพาย” โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สพป.ยล.1[12/09/2557]
 16.มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ณ จังหวัดพัทลุง และของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่[10/09/2557]
 17.กิจกรรมเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา [01/09/2557]
 18.มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา[30/08/2557]
 19.การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน ม.อ.วิชาการ 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี[30/08/2557]
 20.ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง (Market Of Good People Activity) [30/08/2557]
 21.โครงการอบรมค่ายคุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562 [19/08/2557]
 22.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [09/08/2557]
 23.ต้อนรับการเดินทางกลับยะลาของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ[09/08/2557]
 24.กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)[08/08/2557]
 25.วันแม่กิจกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562[08/08/2557]
 26.รายละเอียดกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา : สพป.ยล.1[07/08/2557]
 27.นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ[06/08/2557]
 28.ครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา[03/08/2557]
 29.การแข่งขัน AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 [03/08/2557]
 30.เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย[03/08/2557]
 31.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[01/08/2557]
 32.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2557]
 33.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2557]
 34.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2557]
 35.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2557]
 36.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2557]
 37.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2557]
 38.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2557]
 39.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2557]
 40.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2557]
 41.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2557]
 42.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2557]
 43.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2557]
 44.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2557]
 45.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2557]
 46.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2557]
 47.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2557]
 48.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2557]
 49. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2557]
 50.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2557]


หน้าแรก