รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมจิตสาธารณะ
    วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มาจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (กิจกรรมวาดภาพ,สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,เล่นดนตรี,เต้น)นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาจัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับนักเรียนในวันนี้ (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2557
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 13 / 14
 601.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2557]
 602.นิเทศติดตาม[19/12/2557]
 603.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2557]
 604.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2557]
 605.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2557]
 606.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2557]
 607.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2557]
 608.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2557]
 609.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2557]
 610.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2557]
 611.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2557]
 612.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2557]
 613.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2557]
 614.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2557]
 615.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2557]
 616.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2557]
 617.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2557]
 618.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2557]
 619.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2557]
 620.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2557]
 621.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2557]
 622.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2557]
 623.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2557]
 624.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2557]
 625.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2557]
 626.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2557]
 627.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2557]
 628.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2557]
 629.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2557]
 630.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2557]
 631.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2557]
 632.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2557]
 633.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2557]
 634.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2557]
 635.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2557]
 636.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2557]
 637.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2557]
 638.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2557]
 639.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2557]
 640.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2557]
 641.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2557]
 642.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2557]
 643.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2557]
 644.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2557]
 645.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2557]
 646.อบรมยาเสพติด[06/09/2557]
 647.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2557]
 648.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2557]
 649.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2557]
 650.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2557]


หน้าแรก