รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมจิตสาธารณะ
    วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มาจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (กิจกรรมวาดภาพ,สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,เล่นดนตรี,เต้น)นักเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มาจัดกิจกรรมจิตสาธารณะให้กับนักเรียนในวันนี้ (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2557
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.ประชุมบุคลากร[23/05/2557]
 202.ขอแสดงความยินดี[19/05/2557]
 203.เปิดเรียน ปีการศึกษา 2560[18/05/2557]
 204.กิจกรรม 5 ส[18/05/2557]
 205.ค่ายภาษาอังกฤษ[24/03/2557]
 206.ปัจฉิมนิเทศ[24/03/2557]
 207.ค่ายกลางวัน[06/03/2557]
 208.จิบน้ำชายามบ่าย[06/03/2557]
 209.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2557]
 210.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2557]
 211.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2557]
 212.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2557]
 213.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2557]
 214.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2557]
 215.พัฒนาบุคลากร[12/10/2557]
 216.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2557]
 217.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2557]
 218.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2557]
 219.มอบเกียรติบัตร[13/09/2557]
 220.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2557]
 221.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2557]
 222.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2557]
 223.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2557]
 224.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2557]
 225.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2557]
 226.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2557]
 227.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2557]
 228.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2557]
 229.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2557]
 230.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2557]
 231.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2557]
 232.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2557]
 233.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2557]
 234.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2557]
 235.ตรวจราชการ[13/07/2557]
 236.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2557]
 237.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2557]
 238.ทำบุญตักบาตร[24/06/2557]
 239.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2557]
 240.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2557]
 241.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2557]
 242.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2557]
 243.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2557]
 244.แถลงข่าว[16/06/2557]
 245.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2557]
 246.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2557]
 247.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2557]
 248.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2557]
 249.รับครูใหม่[09/06/2557]
 250.มอบเกียรติบัตร[08/06/2557]


หน้าแรก