รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันครู
    วันที่ 16 มกราคม 2558 ภาคเช้า คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมกันทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีรำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครู ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และภาคค่ำเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์งานชอล๋กสี..ที่รัก ณ บริเวณอาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา (ประทีป-ภาพ/นาซีเต๊าะ-ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-01-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.มอบเกียรติบัตร[09/07/2558]
 602.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2558]
 603.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2558]
 604.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2558]
 605.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2558]
 606.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2558]
 607.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2558]
 608.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2558]
 609.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2558]
 610.มอบเกียรติบัตร[26/06/2558]
 611.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2558]
 612.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2558]
 613.มอบเกียรติบัตร[25/06/2558]
 614.โครงการครู 5 นาที[25/06/2558]
 615.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2558]
 616.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2558]
 617.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2558]
 618.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2558]
 619.รับถ้วยรางวัล[20/06/2558]
 620.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2558]
 621.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2558]
 622.มอบเกียรติบัตร[19/06/2558]
 623.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2558]
 624.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2558]
 625.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2558]
 626.ศึกษาดูงาน[17/06/2558]
 627.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2558]
 628.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2558]
 629.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2558]
 630.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2558]
 631.อบรมอาสาจราจร[05/06/2558]
 632.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2558]
 633.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2558]
 634.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2558]
 635.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2558]
 636.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2558]
 637.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2558]
 638.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2558]
 639.ขอแสดงความยินดี[28/05/2558]
 640.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2558]
 641.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2558]
 642.ประเมินครู คศ.3[22/05/2558]
 643.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2558]
 644.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2558]
 645.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2558]
 646.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2558]
 647.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2558]
 648.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2558]
 649.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2558]
 650.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2558]


หน้าแรก