รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันครู
    วันที่ 16 มกราคม 2558 ภาคเช้า คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมกันทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีรำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครู ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และภาคค่ำเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์งานชอล๋กสี..ที่รัก ณ บริเวณอาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา (ประทีป-ภาพ/นาซีเต๊าะ-ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-01-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 15 / 16
 701.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2558]
 702.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2558]
 703.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2558]
 704.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2558]
 705.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2558]
 706.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2558]
 707.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2558]
 708.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2558]
 709.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2558]
 710.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2558]
 711.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2558]
 712.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2558]
 713.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2558]
 714.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2558]
 715.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2558]
 716.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2558]
 717.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2558]
 718.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2558]
 719.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2558]
 720.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2558]
 721.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2558]
 722.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2558]
 723.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2558]
 724.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2558]
 725.อบรมยาเสพติด[06/09/2558]
 726.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2558]
 727.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2558]
 728.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2558]
 729.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2558]
 730.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2558]
 731.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2558]
 732.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2558]
 733.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2558]
 734.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2558]
 735.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2558]
 736.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2558]
 737.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2558]
 738.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2558]
 739.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2558]
 740.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2558]
 741.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2558]
 742.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2558]
 743.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2558]
 744.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2558]
 745.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2558]
 746.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2558]
 747.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2558]
 748.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2558]
 749.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2558]
 750.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2558]


หน้าแรก