รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันครู
    วันที่ 16 มกราคม 2558 ภาคเช้า คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมกันทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมพิธีรำลึกบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครู ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และภาคค่ำเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์งานชอล๋กสี..ที่รัก ณ บริเวณอาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา (ประทีป-ภาพ/นาซีเต๊าะ-ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-01-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2558]
 302.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2558]
 303.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2558]
 304.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2558]
 305.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2558]
 306.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2558]
 307.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2558]
 308.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2558]
 309.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2558]
 310.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2558]
 311.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2558]
 312.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2558]
 313.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2558]
 314.ตรวจราชการ[13/07/2558]
 315.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2558]
 316.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2558]
 317.ทำบุญตักบาตร[24/06/2558]
 318.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2558]
 319.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2558]
 320.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2558]
 321.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2558]
 322.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2558]
 323.แถลงข่าว[16/06/2558]
 324.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2558]
 325.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2558]
 326.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2558]
 327.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2558]
 328.รับครูใหม่[09/06/2558]
 329.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 330.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 331.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 332.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2558]
 333.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 334.ประเมิน 5 ส.[07/06/2558]
 335.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2558]
 336.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2558]
 337.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2558]
 338.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2558]
 339.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2558]
 340.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2558]
 341.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2558]
 342.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2558]
 343.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2558]
 344.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2558]
 345.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2558]
 346.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2558]
 347.บัณฑิตน้อย[08/03/2558]
 348.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2558]
 349.มอบเกียรติบัตร[04/03/2558]
 350.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2558]


หน้าแรก