รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557
    วันพุธ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการนี้ นายสามารถ วราดิสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสายัณห์ อินทรศักดิ์ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา นายอุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ นายสุทรรศ์ ซูุ้นจ้าย นางภัทราพร ศิริโภคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ในนามประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลยะลา พันตำรวจเอกสักรินทร์ บำเพ็ญสมัย ผู้กำกับการฝ่ายบริการการศึกษาศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดยะลา นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ในนามกรรมการสถานศึกษา นายสุบรรณ์ พละพึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุดี ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ การดำเนินการประเมินฯ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินฯ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาเยือนโรงเรียนอนุบาลยะลาในวันนี้ (ประทีป-ภาพ/นาซีเต๊าะ-ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-01-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 1 / 14
 1.ประเมิน 5 ส และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562[04/11/2558]
 2.การแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต[16/10/2558]
 3.การแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลายาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้ ครั้งที่ 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1[08/10/2558]
 4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 25[06/10/2558]
 5.งาน “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน เกษียณสดุดี” ของศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[23/09/2558]
 6.ครบรอบ 66 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลยะลา[23/09/2558]
 7.เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปี 2562[16/09/2558]
 8.“ตลาดนัดความดี ตามวิถีพอเพียง” [12/09/2558]
 9.งาน “ประทีปยังสว่าง ในวันที่วางพาย” โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา สพป.ยล.1[12/09/2558]
 10.มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลยะลา ณ จังหวัดพัทลุง และของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่[10/09/2558]
 11.กิจกรรมเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 87 พรรษา [01/09/2558]
 12.มอบเกียรติบัตรให้กับ หน่วยงาน สถานศึกษา[30/08/2558]
 13.การแข่งขันทักษะวิชาการ งาน ม.อ.วิชาการ 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี[30/08/2558]
 14.ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง (Market Of Good People Activity) [30/08/2558]
 15.โครงการอบรมค่ายคุณธรรมแก่เด็ก เยาวชน ประจำปี 2562 [19/08/2558]
 16.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [09/08/2558]
 17.ต้อนรับการเดินทางกลับยะลาของตัวแทนนักเรียนไทยที่ไปคว้ารางวัลการแข่งขันระดับนานาชาติ[09/08/2558]
 18.กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (ครบรอบ 61 ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)[08/08/2558]
 19.วันแม่กิจกรรมแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562[08/08/2558]
 20.รายละเอียดกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลยะลา : สพป.ยล.1[07/08/2558]
 21.นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ[06/08/2558]
 22.ครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา[03/08/2558]
 23.การแข่งขัน AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 [03/08/2558]
 24.เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย[03/08/2558]
 25.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[01/08/2558]
 26.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2558]
 27.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2558]
 28.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2558]
 29.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2558]
 30.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2558]
 31.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2558]
 32.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2558]
 33.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2558]
 34.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2558]
 35.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2558]
 36.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2558]
 37.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2558]
 38.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2558]
 39.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2558]
 40.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2558]
 41.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2558]
 42.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2558]
 43. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2558]
 44.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2558]
 45.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2558]
 46.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2558]
 47.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2558]
 48.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2558]
 49.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2558]
 50.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2558]


หน้าแรก