รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
    วันที่ 27 มกราคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลา บำเพ็ญประโยชน์และร่วมกันเดิยสวนสนามเนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด พร้อมมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนยุวกาชาดและนักเรียนดีเด่น ณ สนามโรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-01-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2558]
 302.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2558]
 303.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2558]
 304.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2558]
 305.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2558]
 306.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2558]
 307.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2558]
 308.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2558]
 309.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2558]
 310.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2558]
 311.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2558]
 312.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2558]
 313.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2558]
 314.ตรวจราชการ[13/07/2558]
 315.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2558]
 316.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2558]
 317.ทำบุญตักบาตร[24/06/2558]
 318.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2558]
 319.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2558]
 320.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2558]
 321.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2558]
 322.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2558]
 323.แถลงข่าว[16/06/2558]
 324.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2558]
 325.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2558]
 326.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2558]
 327.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2558]
 328.รับครูใหม่[09/06/2558]
 329.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 330.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 331.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 332.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2558]
 333.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 334.ประเมิน 5 ส.[07/06/2558]
 335.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2558]
 336.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2558]
 337.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2558]
 338.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2558]
 339.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2558]
 340.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2558]
 341.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2558]
 342.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2558]
 343.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2558]
 344.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2558]
 345.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2558]
 346.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2558]
 347.บัณฑิตน้อย[08/03/2558]
 348.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2558]
 349.มอบเกียรติบัตร[04/03/2558]
 350.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2558]


หน้าแรก