รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ขวัญกำลังใจบุคลากร
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรม ให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ และบาดทะยัก แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยะลา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-02-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 10 / 16
 451.มอบเกียรติบัตร[09/07/2558]
 452.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2558]
 453.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2558]
 454.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2558]
 455.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2558]
 456.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2558]
 457.นิเทศติดตาม[24/06/2558]
 458.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2558]
 459.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2558]
 460.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2558]
 461.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2558]
 462.มอบเกียรติบัตร[10/06/2558]
 463.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2558]
 464.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2558]
 465.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2558]
 466.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2558]
 467.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2558]
 468.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2558]
 469.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2558]
 470.นำเสนอสื่อ[16/05/2558]
 471.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2558]
 472.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2558]
 473.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2558]
 474.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2558]
 475.การนิเทศ[13/05/2558]
 476.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2558]
 477.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2558]
 478.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2558]
 479.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2558]
 480.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2558]
 481.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2558]
 482.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2558]
 483.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2558]
 484.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2558]
 485.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2558]
 486.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2558]
 487.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2558]
 488.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2558]
 489.มอบของที่ระลึก[11/03/2558]
 490.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2558]
 491.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2558]
 492.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2558]
 493.มอบเกียรติบัตร[06/03/2558]
 494.ทำบุญตักบาตร[03/03/2558]
 495.มอบเกียรติบัตร[03/03/2558]
 496.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2558]
 497.มอบเกียรติบัตร[27/02/2558]
 498.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2558]
 499.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2558]
 500.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2558]


หน้าแรก