รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ขวัญกำลังใจบุคลากร
    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เจ้าหน้าที่พยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรม ให้บริการฉีดวัคซีนคอตีบ และบาดทะยัก แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลยะลา จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-02-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 15 / 16
 701.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2558]
 702.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2558]
 703.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2558]
 704.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2558]
 705.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2558]
 706.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2558]
 707.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2558]
 708.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2558]
 709.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2558]
 710.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2558]
 711.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2558]
 712.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2558]
 713.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2558]
 714.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2558]
 715.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2558]
 716.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2558]
 717.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2558]
 718.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2558]
 719.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2558]
 720.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2558]
 721.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2558]
 722.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2558]
 723.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2558]
 724.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2558]
 725.อบรมยาเสพติด[06/09/2558]
 726.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2558]
 727.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2558]
 728.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2558]
 729.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2558]
 730.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2558]
 731.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2558]
 732.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2558]
 733.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2558]
 734.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2558]
 735.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2558]
 736.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2558]
 737.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2558]
 738.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2558]
 739.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2558]
 740.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2558]
 741.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2558]
 742.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2558]
 743.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2558]
 744.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2558]
 745.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2558]
 746.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2558]
 747.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2558]
 748.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2558]
 749.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2558]
 750.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2558]


หน้าแรก