รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์
    วันที่ 3 มีนาคม 2558 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ พบเจอเงิน,สิ่งของแล้วนำมามอบให้ครูประกาศตามหาเจ้าของ (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-03-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 4 / 15
 151. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2558]
 152.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2558]
 153.วันสุนทรภู่[29/06/2558]
 154.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2558]
 155.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2558]
 156.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2558]
 157.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2558]
 158.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2558]
 159.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2558]
 160.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2558]
 161.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2558]
 162.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2558]
 163.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2558]
 164.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2558]
 165.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2558]
 166.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2558]
 167.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2558]
 168.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2558]
 169.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2558]
 170.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2558]
 171.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2558]
 172.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2558]
 173.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2558]
 174.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2558]
 175.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2558]
 176.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2558]
 177.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2558]
 178.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2558]
 179.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2558]
 180.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2558]
 181.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2558]
 182.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2558]
 183.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2558]
 184.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2558]
 185.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2558]
 186.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2558]
 187.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2558]
 188.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2558]
 189.ทำบุญตักบาตร[06/12/2558]
 190.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2558]
 191.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2558]
 192.รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[27/11/2558]
 193.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา[23/11/2558]
 194.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/11/2558]
 195.ประชุมผู้ปกครอง[18/11/2558]
 196.กิจกรรมอำลานักเรียน[29/09/2558]
 197.งานเลี้ยงเกษียณ ประจำปี 2560[28/09/2558]
 198.มุทิตาจิต ศิษย์อภิวันท์บูชาครู[27/09/2558]
 199.ทำบุญครบรอบ 64 ปี วันสถาปนาโรงเรียน และในโอกาสข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ[19/09/2558]
 200.เกษียณอายุ[15/09/2558]


หน้าแรก