รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
    เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน โรงเรียนอนุบาลยะลาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนพาเหรด บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และในวันที่ 31 คณะครู-บุคลากรทัศนะศึกษานอกสถานที่
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-04-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.แสดงมายากล[13/06/2558]
 702.พิธีไหว้ครู[13/06/2558]
 703.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2558]
 704.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2558]
 705.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2558]
 706.โครงการอาสาจราจร[30/05/2558]
 707.วันวิสาขบูชา[30/05/2558]
 708.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2558]
 709.กิจกรรม 5 ส[14/05/2558]
 710.อบรม in-office[09/05/2558]
 711.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2558]
 712.พ่นยากันยุง[08/05/2558]
 713.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2558]
 714.หนำไพรวัลย์[02/04/2558]
 715.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2558]
 716.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2558]
 717.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2558]


หน้าแรก