รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

นำเสนอสื่อ
    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลา นำเสนอสื่อการสอนตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.แสดงมายากล[13/06/2558]
 702.พิธีไหว้ครู[13/06/2558]
 703.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2558]
 704.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2558]
 705.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2558]
 706.โครงการอาสาจราจร[30/05/2558]
 707.วันวิสาขบูชา[30/05/2558]
 708.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2558]
 709.กิจกรรม 5 ส[14/05/2558]
 710.อบรม in-office[09/05/2558]
 711.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2558]
 712.พ่นยากันยุง[08/05/2558]
 713.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2558]
 714.หนำไพรวัลย์[02/04/2558]
 715.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2558]
 716.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2558]
 717.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2558]


หน้าแรก