รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

นำเสนอสื่อ
    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 คณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลา นำเสนอสื่อการสอนตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาการสอนและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-05-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2558]
 252.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2558]
 253.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2558]
 254.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2558]
 255.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2558]
 256.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2558]
 257.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2558]
 258.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2558]
 259.ตรวจราชการ[13/07/2558]
 260.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2558]
 261.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2558]
 262.ทำบุญตักบาตร[24/06/2558]
 263.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2558]
 264.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2558]
 265.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2558]
 266.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2558]
 267.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2558]
 268.แถลงข่าว[16/06/2558]
 269.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2558]
 270.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2558]
 271.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2558]
 272.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2558]
 273.รับครูใหม่[09/06/2558]
 274.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 275.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 276.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 277.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2558]
 278.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 279.ประเมิน 5 ส.[07/06/2558]
 280.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2558]
 281.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2558]
 282.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2558]
 283.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2558]
 284.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2558]
 285.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2558]
 286.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2558]
 287.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2558]
 288.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2558]
 289.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2558]
 290.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2558]
 291.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2558]
 292.บัณฑิตน้อย[08/03/2558]
 293.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2558]
 294.มอบเกียรติบัตร[04/03/2558]
 295.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2558]
 296.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2558]
 297.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2558]
 298.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2558]
 299.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2558]
 300.ยินดีต้อนรับ[26/02/2558]


หน้าแรก