รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"
    เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ได้เข้ามาถ่ายทำบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊" ซึ่งมีเนื้อหารายการเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทย สิ่งของเครื่องใช้โบราณ ภายในพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมพื้นบ้าน มโนราห์ ทางโรงเรียนอนุบาลก็ใด้เตรียมการสถานที่และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา และห้องเรียนภูมิปัญญาไทย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางรายการ เกรียงศักดิ์ ทองเป็นเพ็ชร /ภาพ-ข่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 12 / 16
 551.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2558]
 552.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2558]
 553.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2558]
 554.สารทเดือนสิบ[24/09/2558]
 555.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2558]
 556.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2558]
 557.เวทีคนเก่ง[17/09/2558]
 558.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2558]
 559.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2558]
 560.มอบเกียรติบัตร[15/09/2558]
 561.มอบเกียรติบัตร[11/09/2558]
 562.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2558]
 563.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2558]
 564.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2558]
 565.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2558]
 566.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2558]
 567.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2558]
 568.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2558]
 569.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2558]
 570.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2558]
 571.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2558]
 572.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2558]
 573.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2558]
 574.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2558]
 575.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2558]
 576.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2558]
 577.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2558]
 578.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2558]
 579.มอบเกียรติบัตร[15/08/2558]
 580.มอบเกียรติบัตร[15/08/2558]
 581.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2558]
 582.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2558]
 583.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2558]
 584.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2558]
 585.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2558]
 586.มอบเกียรติบัตร[31/07/2558]
 587.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2558]
 588.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2558]
 589.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2558]
 590.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2558]
 591.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2558]
 592.เยี่ยมป่วย[22/07/2558]
 593.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2558]
 594.มอบรางวัล[22/07/2558]
 595.แสดงความยินดี[22/07/2558]
 596.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2558]
 597.ขอแสดงความยินดี [17/07/2558]
 598.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2558]
 599.มอบเกียรติบัตร[10/07/2558]
 600.แห่เทียนพรรษา[09/07/2558]


หน้าแรก