รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม
    วันที่ 1 ก.ค.58 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและคณะกรรมการนิเทศภายใน ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายงาน ณ ห้องประชุมดอกนกยูง โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 14 / 16
 651.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2558]
 652.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2558]
 653.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2558]
 654.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2558]
 655.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2558]
 656.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2558]
 657.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2558]
 658.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2558]
 659.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2558]
 660.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2558]
 661.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2558]
 662.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2558]
 663.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2558]
 664.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2558]
 665.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2558]
 666.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2558]
 667.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2558]
 668.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2558]
 669.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2558]
 670.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2558]
 671.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2558]
 672.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2558]
 673.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2558]
 674.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2558]
 675.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2558]
 676.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2558]
 677.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2558]
 678.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2558]
 679.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2558]
 680.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2558]
 681.นิเทศติดตาม[19/12/2558]
 682.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2558]
 683.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2558]
 684.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2558]
 685.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2558]
 686.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2558]
 687.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2558]
 688.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2558]
 689.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2558]
 690.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2558]
 691.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2558]
 692.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2558]
 693.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2558]
 694.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2558]
 695.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2558]
 696.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2558]
 697.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2558]
 698.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2558]
 699.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2558]
 700.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2558]


หน้าแรก