รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม
    วันที่ 1 ก.ค.58 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและคณะกรรมการนิเทศภายใน ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย เพื่อรายงานความก้าวหน้าของฝ่ายงาน ณ ห้องประชุมดอกนกยูง โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-07-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2558]
 302.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2558]
 303.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2558]
 304.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2558]
 305.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2558]
 306.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2558]
 307.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2558]
 308.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2558]
 309.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2558]
 310.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2558]
 311.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2558]
 312.ตรวจราชการ[13/07/2558]
 313.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2558]
 314.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2558]
 315.ทำบุญตักบาตร[24/06/2558]
 316.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2558]
 317.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2558]
 318.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2558]
 319.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2558]
 320.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2558]
 321.แถลงข่าว[16/06/2558]
 322.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2558]
 323.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2558]
 324.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2558]
 325.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2558]
 326.รับครูใหม่[09/06/2558]
 327.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 328.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 329.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 330.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2558]
 331.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 332.ประเมิน 5 ส.[07/06/2558]
 333.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2558]
 334.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2558]
 335.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2558]
 336.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2558]
 337.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2558]
 338.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2558]
 339.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2558]
 340.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2558]
 341.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2558]
 342.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2558]
 343.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2558]
 344.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2558]
 345.บัณฑิตน้อย[08/03/2558]
 346.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2558]
 347.มอบเกียรติบัตร[04/03/2558]
 348.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2558]
 349.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2558]
 350.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2558]


หน้าแรก