รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
    วันที่ 14 ก.ค.58 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลา ให้การต้อนรับนายสุทรรศน์ ซุ้นจ้าย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และนางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษยะลา เขต1 ซึ่งมาปฏิบัติราชการติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช...โรงเรียนอนุบาลยะลา ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนอนุบาลยะลา ขอขอบพระคุณนายสุทรรศน์ ซุ้นจ้ายและนางปราณี อ่องหลี ไว้ ณ โอกาสนี้ (เกรียงศักดิ์-นันท์นภัส/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-07-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.มอบเกียรติบัตร[09/07/2558]
 602.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2558]
 603.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2558]
 604.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2558]
 605.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2558]
 606.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2558]
 607.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2558]
 608.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2558]
 609.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2558]
 610.มอบเกียรติบัตร[26/06/2558]
 611.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2558]
 612.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2558]
 613.มอบเกียรติบัตร[25/06/2558]
 614.โครงการครู 5 นาที[25/06/2558]
 615.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2558]
 616.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2558]
 617.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2558]
 618.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2558]
 619.รับถ้วยรางวัล[20/06/2558]
 620.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2558]
 621.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2558]
 622.มอบเกียรติบัตร[19/06/2558]
 623.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2558]
 624.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2558]
 625.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2558]
 626.ศึกษาดูงาน[17/06/2558]
 627.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2558]
 628.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2558]
 629.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2558]
 630.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2558]
 631.อบรมอาสาจราจร[05/06/2558]
 632.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2558]
 633.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2558]
 634.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2558]
 635.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2558]
 636.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2558]
 637.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2558]
 638.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2558]
 639.ขอแสดงความยินดี[28/05/2558]
 640.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2558]
 641.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2558]
 642.ประเมินครู คศ.3[22/05/2558]
 643.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2558]
 644.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2558]
 645.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2558]
 646.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2558]
 647.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2558]
 648.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2558]
 649.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2558]
 650.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2558]


หน้าแรก