รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา
    วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นายคุปตพงศ์ หนูประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 13 / 15
 601.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2558]
 602.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2558]
 603.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2558]
 604.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2558]
 605.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2558]
 606.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2558]
 607.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2558]
 608.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2558]
 609.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2558]
 610.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2558]
 611.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2558]
 612.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2558]
 613.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2558]
 614.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2558]
 615.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2558]
 616.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2558]
 617.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2558]
 618.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2558]
 619.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2558]
 620.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2558]
 621.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2558]
 622.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2558]
 623.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2558]
 624.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2558]
 625.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2558]
 626.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2558]
 627.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2558]
 628.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2558]
 629.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2558]
 630.นิเทศติดตาม[19/12/2558]
 631.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2558]
 632.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2558]
 633.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2558]
 634.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2558]
 635.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2558]
 636.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2558]
 637.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2558]
 638.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2558]
 639.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2558]
 640.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2558]
 641.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2558]
 642.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2558]
 643.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2558]
 644.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2558]
 645.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2558]
 646.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2558]
 647.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2558]
 648.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2558]
 649.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2558]
 650.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2558]


หน้าแรก