รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
    วันที่ 11 สิงหาคม 2558 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คุณครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ร่วมใจกันจัดกิจกรรมดีๆ สำหรับเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 12 / 16
 551.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2558]
 552.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2558]
 553.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2558]
 554.มอบเกียรติบัตร[27/11/2558]
 555.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2558]
 556.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2558]
 557.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2558]
 558.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2558]
 559.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2558]
 560.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2558]
 561.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2558]
 562.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2558]
 563.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2558]
 564.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2558]
 565.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2558]
 566.สารทเดือนสิบ[24/09/2558]
 567.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2558]
 568.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2558]
 569.เวทีคนเก่ง[17/09/2558]
 570.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2558]
 571.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2558]
 572.มอบเกียรติบัตร[15/09/2558]
 573.มอบเกียรติบัตร[11/09/2558]
 574.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2558]
 575.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2558]
 576.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2558]
 577.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2558]
 578.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2558]
 579.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2558]
 580.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2558]
 581.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2558]
 582.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2558]
 583.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2558]
 584.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2558]
 585.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2558]
 586.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2558]
 587.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2558]
 588.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2558]
 589.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2558]
 590.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2558]
 591.มอบเกียรติบัตร[15/08/2558]
 592.มอบเกียรติบัตร[15/08/2558]
 593.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2558]
 594.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2558]
 595.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2558]
 596.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2558]
 597.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2558]
 598.มอบเกียรติบัตร[31/07/2558]
 599.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2558]
 600.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2558]


หน้าแรก