รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดการแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้จัดโชว์ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ต้องขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกหน่วยสี และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ (ประทีป/ภาพ..ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 10 / 16
 451.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2558]
 452.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2558]
 453.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2558]
 454.ขวัญกำลังใจ[10/08/2558]
 455.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2558]
 456.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2558]
 457.สภาพบเพื่อน[28/07/2558]
 458.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2558]
 459.คุณภาพการศึกษา[28/07/2558]
 460.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2558]
 461.ขวัญกำลังใจ[20/07/2558]
 462.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2558]
 463.มอบเกียรติบัตร[09/07/2558]
 464.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2558]
 465.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2558]
 466.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2558]
 467.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2558]
 468.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2558]
 469.นิเทศติดตาม[24/06/2558]
 470.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2558]
 471.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2558]
 472.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2558]
 473.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2558]
 474.มอบเกียรติบัตร[10/06/2558]
 475.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2558]
 476.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2558]
 477.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2558]
 478.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2558]
 479.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2558]
 480.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2558]
 481.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2558]
 482.นำเสนอสื่อ[16/05/2558]
 483.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2558]
 484.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2558]
 485.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2558]
 486.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2558]
 487.การนิเทศ[13/05/2558]
 488.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2558]
 489.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2558]
 490.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2558]
 491.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2558]
 492.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2558]
 493.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2558]
 494.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2558]
 495.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2558]
 496.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2558]
 497.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2558]
 498.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2558]
 499.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2558]
 500.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2558]


หน้าแรก