รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดการแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้จัดโชว์ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ต้องขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกหน่วยสี และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ (ประทีป/ภาพ..ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 11 / 16
 501.มอบของที่ระลึก[11/03/2558]
 502.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2558]
 503.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2558]
 504.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2558]
 505.มอบเกียรติบัตร[06/03/2558]
 506.ทำบุญตักบาตร[03/03/2558]
 507.มอบเกียรติบัตร[03/03/2558]
 508.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2558]
 509.มอบเกียรติบัตร[27/02/2558]
 510.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2558]
 511.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2558]
 512.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2558]
 513.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2558]
 514.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2558]
 515.ขอแสดงความยินดี[17/02/2558]
 516.ธารน้ำใจ[10/02/2558]
 517.ขอแสดงความยินดี[09/02/2558]
 518.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2558]
 519.ประชุมบุคลากร[05/02/2558]
 520.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2558]
 521.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2558]
 522.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2558]
 523.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2558]
 524.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2558]
 525.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2558]
 526.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2558]
 527.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2558]
 528.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2558]
 529.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2558]
 530.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2558]
 531.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2558]
 532.กิจกรรมวันครู[17/01/2558]
 533."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2558]
 534.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2558]
 535.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2558]
 536.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2558]
 537.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2558]
 538.เยี่ยมป่วย[19/12/2558]
 539.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2558]
 540.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2558]
 541.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2558]
 542.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2558]
 543.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2558]
 544.มอบเกียรติบัตร[03/12/2558]
 545.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2558]
 546.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2558]
 547.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2558]
 548.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2558]
 549.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2558]
 550.มอบเกียรติบัตร[28/11/2558]


หน้าแรก