รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดการแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้จัดโชว์ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ต้องขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกหน่วยสี และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ (ประทีป/ภาพ..ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 12 / 16
 551.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2558]
 552.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2558]
 553.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2558]
 554.มอบเกียรติบัตร[27/11/2558]
 555.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2558]
 556.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2558]
 557.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2558]
 558.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2558]
 559.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2558]
 560.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2558]
 561.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2558]
 562.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2558]
 563.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2558]
 564.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2558]
 565.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2558]
 566.สารทเดือนสิบ[24/09/2558]
 567.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2558]
 568.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2558]
 569.เวทีคนเก่ง[17/09/2558]
 570.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2558]
 571.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2558]
 572.มอบเกียรติบัตร[15/09/2558]
 573.มอบเกียรติบัตร[11/09/2558]
 574.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2558]
 575.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2558]
 576.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2558]
 577.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2558]
 578.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2558]
 579.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2558]
 580.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2558]
 581.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2558]
 582.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2558]
 583.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2558]
 584.กีฬา-กรีฑาบัวสัมพันธ์[21/08/2558]
 585.สัปดาห์วิทยาศาสตร์[20/08/2558]
 586.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2558]
 587.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2558]
 588.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2558]
 589.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2558]
 590.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2558]
 591.มอบเกียรติบัตร[15/08/2558]
 592.มอบเกียรติบัตร[15/08/2558]
 593.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2558]
 594.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2558]
 595.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2558]
 596.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2558]
 597.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2558]
 598.มอบเกียรติบัตร[31/07/2558]
 599.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2558]
 600.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2558]


หน้าแรก