รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดการแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้จัดโชว์ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ต้องขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกหน่วยสี และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ (ประทีป/ภาพ..ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 13 / 16
 601.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2558]
 602.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2558]
 603.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2558]
 604.เยี่ยมป่วย[22/07/2558]
 605.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2558]
 606.มอบรางวัล[22/07/2558]
 607.แสดงความยินดี[22/07/2558]
 608.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2558]
 609.ขอแสดงความยินดี [17/07/2558]
 610.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2558]
 611.มอบเกียรติบัตร[10/07/2558]
 612.แห่เทียนพรรษา[09/07/2558]
 613.มอบเกียรติบัตร[09/07/2558]
 614.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2558]
 615.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2558]
 616.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2558]
 617.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2558]
 618.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2558]
 619.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2558]
 620.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2558]
 621.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2558]
 622.มอบเกียรติบัตร[26/06/2558]
 623.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2558]
 624.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2558]
 625.มอบเกียรติบัตร[25/06/2558]
 626.โครงการครู 5 นาที[25/06/2558]
 627.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2558]
 628.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2558]
 629.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2558]
 630.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2558]
 631.รับถ้วยรางวัล[20/06/2558]
 632.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2558]
 633.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2558]
 634.มอบเกียรติบัตร[19/06/2558]
 635.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2558]
 636.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2558]
 637.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2558]
 638.ศึกษาดูงาน[17/06/2558]
 639.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2558]
 640.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2558]
 641.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2558]
 642.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2558]
 643.อบรมอาสาจราจร[05/06/2558]
 644.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2558]
 645.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2558]
 646.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2558]
 647.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2558]
 648.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2558]
 649.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2558]
 650.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2558]


หน้าแรก