รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดการแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้จัดโชว์ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ต้องขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกหน่วยสี และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ (ประทีป/ภาพ..ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 4 / 16
 151.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2558]
 152.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2558]
 153.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2558]
 154.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2558]
 155.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2558]
 156.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2558]
 157.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2558]
 158.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2558]
 159.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2558]
 160.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2558]
 161.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2558]
 162.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2558]
 163.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2558]
 164.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2558]
 165.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2558]
 166.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2558]
 167.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2558]
 168.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2558]
 169.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2558]
 170.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2558]
 171.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2558]
 172.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2558]
 173.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2558]
 174.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2558]
 175.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2558]
 176.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2558]
 177. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2558]
 178.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2558]
 179.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2558]
 180.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2558]
 181.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2558]
 182.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2558]
 183.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2558]
 184.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2558]
 185.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2558]
 186.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2558]
 187.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2558]
 188.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2558]
 189.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2558]
 190.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2558]
 191.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2558]
 192.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2558]
 193.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2558]
 194.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2558]
 195.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2558]
 196.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2558]
 197.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2558]
 198.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2558]
 199.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2558]
 200.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2558]


หน้าแรก