รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดการแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้จัดโชว์ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ต้องขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกหน่วยสี และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ (ประทีป/ภาพ..ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2558]
 302.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2558]
 303.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2558]
 304.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2558]
 305.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2558]
 306.พัฒนาบุคลากร[12/10/2558]
 307.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2558]
 308.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2558]
 309.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2558]
 310.มอบเกียรติบัตร[13/09/2558]
 311.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2558]
 312.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2558]
 313.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2558]
 314.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2558]
 315.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2558]
 316.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2558]
 317.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2558]
 318.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2558]
 319.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2558]
 320.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2558]
 321.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2558]
 322.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2558]
 323.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2558]
 324.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2558]
 325.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2558]
 326.ตรวจราชการ[13/07/2558]
 327.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2558]
 328.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2558]
 329.ทำบุญตักบาตร[24/06/2558]
 330.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2558]
 331.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2558]
 332.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2558]
 333.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2558]
 334.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2558]
 335.แถลงข่าว[16/06/2558]
 336.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2558]
 337.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2558]
 338.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2558]
 339.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2558]
 340.รับครูใหม่[09/06/2558]
 341.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 342.มอบเกียรติบัตร[08/06/2558]
 343.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 344.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2558]
 345.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2558]
 346.ประเมิน 5 ส.[07/06/2558]
 347.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2558]
 348.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2558]
 349.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2558]
 350.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2558]


หน้าแรก