รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดการแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้จัดโชว์ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ต้องขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกหน่วยสี และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ (ประทีป/ภาพ..ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 8 / 16
 351.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2558]
 352.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2558]
 353.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2558]
 354.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2558]
 355.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2558]
 356.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2558]
 357.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2558]
 358.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2558]
 359.บัณฑิตน้อย[08/03/2558]
 360.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2558]
 361.มอบเกียรติบัตร[04/03/2558]
 362.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2558]
 363.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2558]
 364.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2558]
 365.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2558]
 366.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2558]
 367.ยินดีต้อนรับ[26/02/2558]
 368.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2558]
 369.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2558]
 370.ทัศนศึกษา[26/02/2558]
 371.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2558]
 372.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2558]
 373.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2558]
 374.เสริมสร้างความรู้[09/02/2558]
 375.ประชุมประจำเดือน[09/02/2558]
 376.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2558]
 377.มอบเกียรติบัตร[09/02/2558]
 378.มอบเกียรติบัตร[01/02/2558]
 379.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2558]
 380.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2558]
 381.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2558]
 382.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2558]
 383.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2558]
 384.มอบทุน[20/01/2558]
 385.มอบเกียรติบัตร[20/01/2558]
 386.มอบเกียรติบัตร[20/01/2558]
 387.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2558]
 388.กิจกรรมวันครู[19/01/2558]
 389.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2558]
 390.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2558]
 391.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2558]
 392.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2558]
 393.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2558]
 394.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2558]
 395.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2558]
 396.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2558]
 397.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2558]
 398.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2558]
 399.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2558]
 400.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2558]


หน้าแรก