รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558
    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอนุบาลยะลาได้จัดการแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ ประจำปี 2558 โดยมีนายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบรรยากาศในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้จัดโชว์ แสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ และมีการแข่งขันกรีฑาทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลยะลา ต้องขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนทุกหน่วยสี และหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ (ประทีป/ภาพ..ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-08-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 9 / 16
 401.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2558]
 402.5 ธันวามหาราช [08/12/2558]
 403.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2558]
 404.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2558]
 405.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2558]
 406.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2558]
 407.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2558]
 408.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2558]
 409.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2558]
 410.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2558]
 411.แสดงความยินดี[19/11/2558]
 412.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2558]
 413.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2558]
 414.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2558]
 415.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2558]
 416.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2558]
 417.ถวายพระพร[13/11/2558]
 418.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2558]
 419.ขวัญกำลังใจ[13/11/2558]
 420.ถวายพระพร[12/11/2558]
 421.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2558]
 422.รับครูใหม่[10/11/2558]
 423.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2558]
 424.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2558]
 425.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2558]
 426.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2558]
 427.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2558]
 428.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2558]
 429.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2558]
 430.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2558]
 431.มอบเกียรติบัตร[07/10/2558]
 432.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2558]
 433.เกษียณอายุ[01/10/2558]
 434.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2558]
 435.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2558]
 436.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2558]
 437.มอบเกียรติบัตร[18/09/2558]
 438.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2558]
 439.ครุมุทิตา[08/09/2558]
 440.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2558]
 441.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2558]
 442.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2558]
 443.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2558]
 444.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2558]
 445.มอบเกียรติบัตร[26/08/2558]
 446.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2558]
 447.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2558]
 448.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2558]
 449.ขวัญกำลังใจ[20/08/2558]
 450.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2558]


หน้าแรก