รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558
    วันที่ 17 ก.ย.58 นางสาวมะลิวรรณ์ จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รับความรู้ ประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 165 คน มีกิจกรรมทั้งหมด 6 ฐาน โรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณผู้ปกครองที่เข้าร่วมจัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-09-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 11 / 16
 501.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2558]
 502.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2558]
 503.ขอแสดงความยินดี[17/02/2558]
 504.ธารน้ำใจ[10/02/2558]
 505.ขอแสดงความยินดี[09/02/2558]
 506.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2558]
 507.ประชุมบุคลากร[05/02/2558]
 508.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2558]
 509.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2558]
 510.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2558]
 511.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2558]
 512.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2558]
 513.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2558]
 514.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2558]
 515.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2558]
 516.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2558]
 517.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2558]
 518.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2558]
 519.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2558]
 520.กิจกรรมวันครู[17/01/2558]
 521."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2558]
 522.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2558]
 523.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2558]
 524.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2558]
 525.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2558]
 526.เยี่ยมป่วย[19/12/2558]
 527.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2558]
 528.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2558]
 529.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2558]
 530.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2558]
 531.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2558]
 532.มอบเกียรติบัตร[03/12/2558]
 533.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2558]
 534.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2558]
 535.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2558]
 536.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2558]
 537.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2558]
 538.มอบเกียรติบัตร[28/11/2558]
 539.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2558]
 540.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2558]
 541.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2558]
 542.มอบเกียรติบัตร[27/11/2558]
 543.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2558]
 544.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2558]
 545.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2558]
 546.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2558]
 547.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2558]
 548.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2558]
 549.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2558]
 550.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2558]


หน้าแรก