รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
    วันที่ 3 พ.ย.58 นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 และคนมาติดตามออกเยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลยะลา (ละมัย/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2558
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 5 / 16
 201.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2558]
 202.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2558]
 203.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2558]
 204.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2558]
 205.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2558]
 206.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2558]
 207.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2558]
 208.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2558]
 209.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2558]
 210. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2558]
 211.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2558]
 212.วันสุนทรภู่[29/06/2558]
 213.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2558]
 214.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2558]
 215.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2558]
 216.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2558]
 217.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2558]
 218.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2558]
 219.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2558]
 220.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2558]
 221.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2558]
 222.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2558]
 223.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2558]
 224.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2558]
 225.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2558]
 226.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2558]
 227.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2558]
 228.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2558]
 229.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2558]
 230.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2558]
 231.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2558]
 232.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2558]
 233.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2558]
 234.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2558]
 235.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2558]
 236.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2558]
 237.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2558]
 238.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2558]
 239.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2558]
 240.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2558]
 241.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2558]
 242.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2558]
 243.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2558]
 244.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2558]
 245.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2558]
 246.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2558]
 247.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2558]
 248.ทำบุญตักบาตร[06/12/2558]
 249.สวัสดีปีใหม่ 2561[04/12/2558]
 250.วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๐[28/11/2558]


หน้าแรก