รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
    วันเสาร์ ที่ 9 ม.ค.59 นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-01-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 6 / 15
 251.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2559]
 252.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2559]
 253.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2559]
 254.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2559]
 255.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2559]
 256.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2559]
 257.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2559]
 258.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2559]
 259.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2559]
 260.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2559]
 261.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2559]
 262.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2559]
 263.ตรวจราชการ[13/07/2559]
 264.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2559]
 265.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2559]
 266.ทำบุญตักบาตร[24/06/2559]
 267.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2559]
 268.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2559]
 269.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2559]
 270.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2559]
 271.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2559]
 272.แถลงข่าว[16/06/2559]
 273.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2559]
 274.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2559]
 275.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2559]
 276.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2559]
 277.รับครูใหม่[09/06/2559]
 278.มอบเกียรติบัตร[08/06/2559]
 279.มอบเกียรติบัตร[08/06/2559]
 280.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2559]
 281.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2559]
 282.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2559]
 283.ประเมิน 5 ส.[07/06/2559]
 284.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2559]
 285.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2559]
 286.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2559]
 287.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2559]
 288.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2559]
 289.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2559]
 290.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2559]
 291.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2559]
 292.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2559]
 293.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2559]
 294.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2559]
 295.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2559]
 296.บัณฑิตน้อย[08/03/2559]
 297.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2559]
 298.มอบเกียรติบัตร[04/03/2559]
 299.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2559]
 300.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2559]


หน้าแรก