รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ
    วันที่ 14 ม.ค.59 โรงเรียนอนุบาลยะลาจัดกิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โดยการทำบุญตักบาตร และมีพระอาจารย์พระมหาโฆษิต สะพานทอง สำนักสงฆ์กิโลเมตรที่ 16 เป็นวิทยากรให้การอบรมเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-01-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.แสดงมายากล[13/06/2559]
 702.พิธีไหว้ครู[13/06/2559]
 703.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2559]
 704.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2559]
 705.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2559]
 706.โครงการอาสาจราจร[30/05/2559]
 707.วันวิสาขบูชา[30/05/2559]
 708.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2559]
 709.กิจกรรม 5 ส[14/05/2559]
 710.อบรม in-office[09/05/2559]
 711.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2559]
 712.พ่นยากันยุง[08/05/2559]
 713.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2559]
 714.หนำไพรวัลย์[02/04/2559]
 715.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2559]
 716.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2559]
 717.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2559]


หน้าแรก