รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

กิจกรรมวันครู
    วันที่ 16 ม.ค.59 คณะครูโรงเรียนอนุบาลยะลาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเช้า พร้อมร่วมกิจกรรมบูชาครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และร่วมกิจกรรมชอล์คสีที่รัก ณ เวทีสนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-01-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 2 / 15
 51.นักเรียนไทยคว้ารางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาบนเวทีระดับนานาชาติ[06/08/2559]
 52.ครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดยะลา[03/08/2559]
 53.การแข่งขัน AC JUNIOR CHAMPIONSHIP 2019 [03/08/2559]
 54.เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย[03/08/2559]
 55.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[01/08/2559]
 56.ถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมกับเทศบาลนครยะลา [30/07/2559]
 57.กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/07/2559]
 58.โครงการประกวดBest Practice การจัดการศึกษาปฐมวัย[30/07/2559]
 59.เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย[30/07/2559]
 60.นำเสนอรูปแบบนวัตกรรม[25/07/2559]
 61.กีฬา-กรีฑานักเรียน “ยะลา 1 เกมส์” ประจำปี 2562[23/07/2559]
 62.ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง)[15/07/2559]
 63.จัดทำเทียนพรรษา และร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา [12/07/2559]
 64.บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562[11/07/2559]
 65.ทำบุญ ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดดิตถมงคล (วัดท่าสาป) [11/07/2559]
 66.การแข่งขันกรีฑา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [08/07/2559]
 67.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[01/07/2559]
 68.กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก[01/07/2559]
 69.กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562[01/07/2559]
 70.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562[01/07/2559]
 71.ประเมินขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ[01/07/2559]
 72.ประชุมประจำเดือนและร่วมกันปรึกษาหารือในกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลยะลา[30/06/2559]
 73. ประชุมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ ประจำปี 2562[30/06/2559]
 74.การแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 [23/06/2559]
 75.การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล[23/06/2559]
 76.ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา[22/06/2559]
 77.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[16/06/2559]
 78.จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562[16/06/2559]
 79.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[13/06/2559]
 80.มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561[13/06/2559]
 81.การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย[10/06/2559]
 82.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2559]
 83.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2559]
 84.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2559]
 85.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2559]
 86.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2559]
 87.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2559]
 88.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2559]
 89.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2559]
 90.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2559]
 91.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2559]
 92.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2559]
 93.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2559]
 94.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2559]
 95.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2559]
 96.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2559]
 97.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2559]
 98.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2559]
 99.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2559]
 100.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2559]


หน้าแรก