รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 10 / 15
 451.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2559]
 452.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2559]
 453.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2559]
 454.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2559]
 455.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2559]
 456.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2559]
 457.กิจกรรมวันครู[17/01/2559]
 458."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2559]
 459.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2559]
 460.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2559]
 461.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2559]
 462.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2559]
 463.เยี่ยมป่วย[19/12/2559]
 464.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2559]
 465.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2559]
 466.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2559]
 467.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2559]
 468.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2559]
 469.มอบเกียรติบัตร[03/12/2559]
 470.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2559]
 471.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2559]
 472.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2559]
 473.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2559]
 474.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2559]
 475.มอบเกียรติบัตร[28/11/2559]
 476.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2559]
 477.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2559]
 478.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2559]
 479.มอบเกียรติบัตร[27/11/2559]
 480.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2559]
 481.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2559]
 482.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2559]
 483.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2559]
 484.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2559]
 485.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2559]
 486.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2559]
 487.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2559]
 488.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2559]
 489.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2559]
 490.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2559]
 491.สารทเดือนสิบ[24/09/2559]
 492.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2559]
 493.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2559]
 494.เวทีคนเก่ง[17/09/2559]
 495.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2559]
 496.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2559]
 497.มอบเกียรติบัตร[15/09/2559]
 498.มอบเกียรติบัตร[11/09/2559]
 499.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2559]
 500.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2559]


หน้าแรก