รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 11 / 14
 501.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2559]
 502.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2559]
 503.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2559]
 504.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2559]
 505.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2559]
 506.เยี่ยมป่วย[22/07/2559]
 507.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2559]
 508.มอบรางวัล[22/07/2559]
 509.แสดงความยินดี[22/07/2559]
 510.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2559]
 511.ขอแสดงความยินดี [17/07/2559]
 512.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2559]
 513.มอบเกียรติบัตร[10/07/2559]
 514.แห่เทียนพรรษา[09/07/2559]
 515.มอบเกียรติบัตร[09/07/2559]
 516.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2559]
 517.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2559]
 518.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2559]
 519.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2559]
 520.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2559]
 521.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2559]
 522.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2559]
 523.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2559]
 524.มอบเกียรติบัตร[26/06/2559]
 525.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2559]
 526.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2559]
 527.มอบเกียรติบัตร[25/06/2559]
 528.โครงการครู 5 นาที[25/06/2559]
 529.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2559]
 530.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2559]
 531.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2559]
 532.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2559]
 533.รับถ้วยรางวัล[20/06/2559]
 534.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2559]
 535.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2559]
 536.มอบเกียรติบัตร[19/06/2559]
 537.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2559]
 538.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2559]
 539.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2559]
 540.ศึกษาดูงาน[17/06/2559]
 541.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2559]
 542.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2559]
 543.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2559]
 544.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2559]
 545.อบรมอาสาจราจร[05/06/2559]
 546.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2559]
 547.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2559]
 548.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2559]
 549.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2559]
 550.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2559]


หน้าแรก