รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2559]
 552.มอบเกียรติบัตร[10/07/2559]
 553.แห่เทียนพรรษา[09/07/2559]
 554.มอบเกียรติบัตร[09/07/2559]
 555.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2559]
 556.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2559]
 557.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2559]
 558.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2559]
 559.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2559]
 560.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2559]
 561.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2559]
 562.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2559]
 563.มอบเกียรติบัตร[26/06/2559]
 564.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2559]
 565.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2559]
 566.มอบเกียรติบัตร[25/06/2559]
 567.โครงการครู 5 นาที[25/06/2559]
 568.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2559]
 569.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2559]
 570.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2559]
 571.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2559]
 572.รับถ้วยรางวัล[20/06/2559]
 573.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2559]
 574.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2559]
 575.มอบเกียรติบัตร[19/06/2559]
 576.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2559]
 577.ผู้ปกครองสนับสนุนพัดลม และเครื่องปริ้น[18/06/2559]
 578.ตรวจสุขภาพนักเรียน[18/06/2559]
 579.ศึกษาดูงาน[17/06/2559]
 580.กิจกรรมนำเสนอผลการใช้สื่อการสอน[16/06/2559]
 581.พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557[12/06/2559]
 582.ประชุมคณะกรรมการสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[11/06/2559]
 583.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2559]
 584.อบรมอาสาจราจร[05/06/2559]
 585.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2559]
 586.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2559]
 587.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2559]
 588.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2559]
 589.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2559]
 590.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2559]
 591.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2559]
 592.ขอแสดงความยินดี[28/05/2559]
 593.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2559]
 594.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2559]
 595.ประเมินครู คศ.3[22/05/2559]
 596.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2559]
 597.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2559]
 598.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2559]
 599.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2559]
 600.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2559]


หน้าแรก