รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 12 / 14
 551.ประชุมผู้ปกครองห้องอังกฤษเข้ม[09/06/2559]
 552.อบรมอาสาจราจร[05/06/2559]
 553.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[05/06/2559]
 554.เตรียมเปิดกอง ลูกเสือ เนตรนารี[04/06/2559]
 555.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557[31/05/2559]
 556.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พฤษภาคม 2557)[30/05/2559]
 557.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[29/05/2559]
 558.การสร้างขวัญและกำลังใจ[28/05/2559]
 559.จับฉลากกีฬา กรีฑา บัวสัมพันธ์[28/05/2559]
 560.ขอแสดงความยินดี[28/05/2559]
 561.สาธิตการสอนแบบมอนเทสเซอรี่[27/05/2559]
 562.ประชุมผู้บริหารและคณะครูปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้[27/05/2559]
 563.ประเมินครู คศ.3[22/05/2559]
 564.การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)[20/05/2559]
 565.ประชุมประจำสัปดาห์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/05/2559]
 566.ต้อนรับอาจารย์ลัญจนา อาเซ็งมาแบ [15/05/2559]
 567.ต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน วันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557[15/05/2559]
 568.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน[15/05/2559]
 569.ประเมินห้องเรียน ตามโครงการ 5 ส.[15/05/2559]
 570.มอบเกียรติบัตรวิจัยชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556[15/05/2559]
 571.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลาก่อนเปิดภาคเรียน[15/05/2559]
 572.ทัศนศึกษา ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์[07/04/2559]
 573.เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้[07/04/2559]
 574.นักเรียนได้คะแแนน O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน[26/03/2559]
 575.ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร[25/03/2559]
 576.พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/03/2559]
 577.โครงการโรงเรียนสีขาว[25/02/2559]
 578.ความภูมิใจระดับชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/02/2559]
 579.โครงการทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2556[13/02/2559]
 580.โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME) ประจำปี 2556[13/02/2559]
 581.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[11/02/2559]
 582.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2559]
 583.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[10/02/2559]
 584.กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[10/02/2559]
 585.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2559]
 586.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจ ธรรมะ[05/02/2559]
 587.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[22/01/2559]
 588.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[22/01/2559]
 589.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคค่ำ)[20/01/2559]
 590.กิจกรรมวันครู 2557 (ภาคเช้า)[20/01/2559]
 591.กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ[17/01/2559]
 592.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557[10/01/2559]
 593.กิจกรรม 15 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี[07/01/2559]
 594.กิจกรรมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ 2557[27/12/2559]
 595.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2559]
 596.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2559]
 597.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2559]
 598.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2559]
 599.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2559]
 600.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2559]


หน้าแรก