รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2559]
 652.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2559]
 653.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2559]
 654.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2559]
 655.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2559]
 656.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2559]
 657.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2559]
 658.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2559]
 659.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2559]
 660.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2559]
 661.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2559]
 662.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2559]
 663.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2559]
 664.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2559]
 665.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2559]
 666.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2559]
 667.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2559]
 668.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2559]
 669.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2559]
 670.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2559]
 671.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2559]
 672.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2559]
 673.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2559]
 674.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2559]
 675.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2559]
 676.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2559]
 677.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2559]
 678.อบรมยาเสพติด[06/09/2559]
 679.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2559]
 680.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2559]
 681.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2559]
 682.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2559]
 683.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2559]
 684.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2559]
 685.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2559]
 686.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2559]
 687.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2559]
 688.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2559]
 689.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2559]
 690.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2559]
 691.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2559]
 692.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2559]
 693.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2559]
 694.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2559]
 695.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2559]
 696.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2559]
 697.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2559]
 698.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2559]
 699.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2559]
 700.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2559]


หน้าแรก