รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 14 / 14
 651.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2559]
 652.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2559]
 653.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2559]
 654.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2559]
 655.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2559]
 656.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2559]
 657.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2559]
 658.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2559]
 659.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2559]
 660.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2559]
 661.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2559]
 662.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2559]
 663.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2559]
 664.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2559]
 665.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2559]
 666.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2559]
 667.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2559]
 668.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2559]
 669.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2559]
 670.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2559]
 671.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2559]
 672.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2559]
 673.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2559]
 674.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2559]
 675.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2559]
 676.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2559]
 677.แสดงมายากล[13/06/2559]
 678.พิธีไหว้ครู[13/06/2559]
 679.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2559]
 680.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2559]
 681.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2559]
 682.โครงการอาสาจราจร[30/05/2559]
 683.วันวิสาขบูชา[30/05/2559]
 684.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2559]
 685.กิจกรรม 5 ส[14/05/2559]
 686.อบรม in-office[09/05/2559]
 687.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2559]
 688.พ่นยากันยุง[08/05/2559]
 689.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2559]
 690.หนำไพรวัลย์[02/04/2559]
 691.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2559]
 692.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2559]
 693.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2559]


หน้าแรก