รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 3 / 14
 101.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2559]
 102.ทำบุญวันครบรอบ 65 ปีวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลยะลา[19/09/2559]
 103.โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (ตลาดนัดคนดีตามวิถีพอเพียง)และโครงการส่งเสริมการอ่าน(จุดประกายฝัน สร้างสรรค์รักการอ่าน)[16/09/2559]
 104.งานเกษียณอายุราชการ[13/09/2559]
 105.การนิเทศ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษา[02/09/2559]
 106.การแข่งขันวิชาการเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครื่อข่ายเรืองวิทย์[20/08/2559]
 107.ประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[12/08/2559]
 108.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ[03/08/2559]
 109.กีฬา-กรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[25/07/2559]
 110.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[24/07/2559]
 111.บันทึกเทปถวายพระพร[05/07/2559]
 112.คลีนิคทันตกรรม "หมอมังรักษ์ฟัน"ได้มอบรถเข็น 1 คัน และชุดแปรงฟัน[04/07/2559]
 113. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 256[03/07/2559]
 114.กิจกรรมค่ายวัยใส่ ใส่ใจธรรมมะ[29/06/2559]
 115.วันสุนทรภู่[29/06/2559]
 116.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก[29/06/2559]
 117.อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ ระหว่างวันที่19 - 20 มิถุนายน 2561[22/06/2559]
 118.แม่สีมอบธง ปี 2561[14/06/2559]
 119.กิจกรรมบริษัทเนสท์เล่(ไทย)จำกัด[14/06/2559]
 120.กิจกรรมใหว้ครู[08/06/2559]
 121.จับฉลากกีฬาสี ประจำปี 2561[01/06/2559]
 122.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2559]
 123.มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนคนเก่ง[24/05/2559]
 124.ประชุมผู้ปกครอง[23/05/2559]
 125.อบรมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตร[26/03/2559]
 126.ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2559]
 127.พิธีมอบวุฒิบัตรระดับปฐมวัย ปีที่3[19/03/2559]
 128.ครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาและเปิดบ้านปฐมวัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561[14/03/2559]
 129.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[09/03/2559]
 130.มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ปฏิบัตรหน้าที่ ยุวบรรณารักษ์ [09/03/2559]
 131.มอบเงินรางวัลและถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอล[08/03/2559]
 132.โครงการวินัยเด่น มารยาทงาม[08/03/2559]
 133.ประชุมสภาพบเพื่อน[27/02/2559]
 134.นางดุษฎี ศุกรวรรณ ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนอนุบาลยะลา และครอบครัว ได้มอบเก้าอี้หินอ่อน[26/02/2559]
 135.โครงการค่ายกลางวัน "บัวสัมพันธ์"[26/02/2559]
 136.มอบเงิน ธานน้ำใจ จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/02/2559]
 137.มอบเกียตริบัตรวินัยดีเด่น[20/02/2559]
 138.มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล [20/02/2559]
 139.แนะแนวศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561[08/02/2559]
 140.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2559]
 141.รางวัลและความสำเร็จ[26/01/2559]
 142.ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม[24/01/2559]
 143.พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด[24/01/2559]
 144.มโนราห์แอโรบิก[18/01/2559]
 145.เด็กประพฤติดีมีค่านิยม[18/01/2559]
 146.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561[18/01/2559]
 147.ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560[18/01/2559]
 148.เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ[18/01/2559]
 149.บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย[06/12/2559]
 150.ประชุมประธานศูนย์เครือข่าย และคณะกรรมการที่ปรึกษา สังกัด สพป.ยล.1[06/12/2559]


หน้าแรก