รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 7 / 14
 301.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2559]
 302.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2559]
 303.5 ธันวามหาราช [08/12/2559]
 304.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2559]
 305.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2559]
 306.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2559]
 307.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2559]
 308.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2559]
 309.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2559]
 310.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2559]
 311.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2559]
 312.แสดงความยินดี[19/11/2559]
 313.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2559]
 314.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2559]
 315.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2559]
 316.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2559]
 317.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2559]
 318.ถวายพระพร[13/11/2559]
 319.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2559]
 320.ขวัญกำลังใจ[13/11/2559]
 321.ถวายพระพร[12/11/2559]
 322.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2559]
 323.รับครูใหม่[10/11/2559]
 324.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2559]
 325.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2559]
 326.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2559]
 327.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2559]
 328.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2559]
 329.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2559]
 330.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2559]
 331.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2559]
 332.มอบเกียรติบัตร[07/10/2559]
 333.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2559]
 334.เกษียณอายุ[01/10/2559]
 335.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2559]
 336.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2559]
 337.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2559]
 338.มอบเกียรติบัตร[18/09/2559]
 339.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2559]
 340.ครุมุทิตา[08/09/2559]
 341.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2559]
 342.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2559]
 343.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2559]
 344.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2559]
 345.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2559]
 346.มอบเกียรติบัตร[26/08/2559]
 347.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2559]
 348.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2559]
 349.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2559]
 350.ขวัญกำลังใจ[20/08/2559]


หน้าแรก