รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 7 / 15
 301.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2559]
 302.มอบเกียรติบัตร[04/03/2559]
 303.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2559]
 304.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2559]
 305.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2559]
 306.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2559]
 307.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2559]
 308.ยินดีต้อนรับ[26/02/2559]
 309.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2559]
 310.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2559]
 311.ทัศนศึกษา[26/02/2559]
 312.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2559]
 313.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2559]
 314.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2559]
 315.เสริมสร้างความรู้[09/02/2559]
 316.ประชุมประจำเดือน[09/02/2559]
 317.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2559]
 318.มอบเกียรติบัตร[09/02/2559]
 319.มอบเกียรติบัตร[01/02/2559]
 320.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2559]
 321.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2559]
 322.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2559]
 323.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2559]
 324.ผลการแข่งขันงาน จ.ภ.วิชาการ 58[21/01/2559]
 325.มอบทุน[20/01/2559]
 326.มอบเกียรติบัตร[20/01/2559]
 327.มอบเกียรติบัตร[20/01/2559]
 328.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2559]
 329.กิจกรรมวันครู[19/01/2559]
 330.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2559]
 331.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2559]
 332.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2559]
 333.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2559]
 334.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2559]
 335.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2559]
 336.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2559]
 337.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2559]
 338.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2559]
 339.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2559]
 340.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2559]
 341.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2559]
 342.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2559]
 343.5 ธันวามหาราช [08/12/2559]
 344.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2559]
 345.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2559]
 346.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2559]
 347.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2559]
 348.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2559]
 349.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2559]
 350.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2559]


หน้าแรก