รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตร
    

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบายะลา นายสมคิด  สมพงษ์ มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับ รางวัล To be number one ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ,รางวัลกีฬาเปตอง  ชนะเลิศ ในนครยะลาเกมส์ , รางวัลชนะเลิศ Science Show  ในวันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนักเรียนที่มีจิตอาสา บริจาค ผ้าจัดตกแต่งอาคารและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 2 พับ 

ทางโรงเรียนอนุบาลยะลาขอขอบคุณคณะครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนทุกกิจกรรม พร้อมด้วยนักเรียนผู้ปกครองที่ได้บริจาคผ้าแก่โรงเรียนมา ณ โอกาสนี้ (อามาล/ข่าว...ประทีป/ภาพ)

บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2559]
 352.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2559]
 353.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2559]
 354.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2559]
 355.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2559]
 356.มอบเกียรติบัตร[07/10/2559]
 357.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2559]
 358.เกษียณอายุ[01/10/2559]
 359.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2559]
 360.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2559]
 361.กิจกรรมคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและเปิดอาคารเรียนใหม่[18/09/2559]
 362.มอบเกียรติบัตร[18/09/2559]
 363.วันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558[17/09/2559]
 364.ครุมุทิตา[08/09/2559]
 365.โครงการ Mobile Exhibition TK PARK YALA[04/09/2559]
 366.กิจกรรมค่ายวัยใส ใส่ใจธรรมะ[04/09/2559]
 367.โครงการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล[28/08/2559]
 368.มอบเกียรติบัตรสาระคณิตศาสตร์[27/08/2559]
 369.มอบเกียรติบัตรสาระวิทยาศาสตร์[27/08/2559]
 370.มอบเกียรติบัตร[26/08/2559]
 371.กิจกรรมกีฬา-กรีฑาของโรงเรียนในเขตเทศบาลนครยะลา[25/08/2559]
 372.ร่วมกิจกรรมกีฬาเทศบาลนครยะลา[20/08/2559]
 373.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[20/08/2559]
 374.ขวัญกำลังใจ[20/08/2559]
 375.กิจกรรมกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2558[17/08/2559]
 376.การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 18[17/08/2559]
 377.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2558[11/08/2559]
 378.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติกับเทศบาลนครยะลา[11/08/2559]
 379.ขวัญกำลังใจ[10/08/2559]
 380.กีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[06/08/2559]
 381.กิจกรรมถวายเทียนพรรษา[29/07/2559]
 382.สภาพบเพื่อน[28/07/2559]
 383.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา[28/07/2559]
 384.คุณภาพการศึกษา[28/07/2559]
 385.วันภาษาไทยและงานสัปดาห์ห้องสมุด[28/07/2559]
 386.ขวัญกำลังใจ[20/07/2559]
 387.ติดตามการทดลองการวิจัยการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[14/07/2559]
 388.มอบเกียรติบัตร[09/07/2559]
 389.ประชุมงานวิชาการและนิเทศติดตาม[01/07/2559]
 390.กิจกรรมสวนสนาม[01/07/2559]
 391.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์ "เมืองไทยดีดี๊"[01/07/2559]
 392.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[25/06/2559]
 393.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด[25/06/2559]
 394.นิเทศติดตาม[24/06/2559]
 395.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[23/06/2559]
 396.ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เยี่ยมชมกิจกรรม[17/06/2559]
 397.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วันสิ่งแวดล้อมโลก[17/06/2559]
 398.ขวัญและกำลังใจบุคลากร[12/06/2559]
 399.มอบเกียรติบัตร[10/06/2559]
 400.แข่งขันวาดภาพระบายสี[10/06/2559]


หน้าแรก