รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย
    วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วิชัย เตียะเพชร รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการสอนตามโครงการแดร์ ประเทศไทย พร้อมด้วย พ.ต.ท.พลบูลย์  สุวรรณบูลย์ รองผู้กำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา นายสมคิด สมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา คณะครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา (นาซีเต๊าะ/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-09-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 2 / 14
 51.จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[06/06/2559]
 52.ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา[17/05/2559]
 53.ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562[17/05/2559]
 54.บรรยากาศการเปิดภาคเรียนใหม่ของโรงเรียนอนุบาลยะลา[16/05/2559]
 55.ประเมินความพร้อมและบรรยากาศห้องเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[16/05/2559]
 56.การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[08/05/2559]
 57.รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติ (ONET)[03/05/2559]
 58.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจ" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ จ. สตูล[03/04/2559]
 59.ประชุมก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561[29/03/2559]
 60.ผลการสอบ ONET ของโรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561[25/03/2559]
 61.บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา[21/03/2559]
 62.มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู[19/03/2559]
 63.จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[19/03/2559]
 64.เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/03/2559]
 65.โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา[06/03/2559]
 66.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ[05/03/2559]
 67.โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา[24/02/2559]
 68.ค่ายกลางวัน"บัวสัมพันธ์"ประจำปีการศึกษา 2561[24/02/2559]
 69.กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” [15/02/2559]
 70.เลือกตั้งสภานักเรียน[13/02/2559]
 71.กิจกรรมเชิดสิงโต เนื่องในวันเทศการวันตรุษจีน ปี 2562[31/01/2559]
 72.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3[28/01/2559]
 73.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561[28/01/2559]
 74.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2559]
 75.การสอบแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562[13/01/2559]
 76.ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยเทศบาลนครยะลา[13/01/2559]
 77.การแข่งขัน มหกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียน วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68 ณ จังหวัด ตรัง[12/01/2559]
 78.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลยะลา[12/01/2559]
 79. เข้ารับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น[10/01/2559]
 80.ประชุมประจำเดือนธันวาคม พศ. 2561 ก้าวอย่างไรได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยห้องเรียนคุณภาพ[27/12/2559]
 81.ต้อนรับคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[15/12/2559]
 82.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้การจัดการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 3[13/12/2559]
 83.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลยะลา[09/12/2559]
 84.มอบเกียรติบัตรนักเรียนคนเก่ง กิจกรรมห้องสมุด[07/12/2559]
 85.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561[04/12/2559]
 86.ประชุมผู้ปกครอง[04/12/2559]
 87.มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน[30/11/2559]
 88.กิจกรรม Big Cleaning Day[30/11/2559]
 89.ประชุมประจำเดือนโรงเรียนอนุบาลยะลา[29/11/2559]
 90.มอบเกียรติบัตร/รางวัลนักเรียนคนเก่งคณิตศาสตร์[27/11/2559]
 91.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง[26/11/2559]
 92.มอบรงวัลและเกียรติบัตรคนเก่งการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย[21/11/2559]
 93.แนะนำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[21/11/2559]
 94.มอบเงินรางวัลกจาการแข่งขันทักษะวิชาการ ยะลา-ยาลัน[15/11/2559]
 95.ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาคนใหม่[13/11/2559]
 96.ต้อนรับคุณครูคนใหม่[12/11/2559]
 97.ต้อนรับครูคนใหม่โรงเรียนอนุบาลยะลา[09/11/2559]
 98.ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา[07/11/2559]
 99.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนแกนนำ[25/09/2559]
 100.อบรมเชิงปฏิบัติการโดยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน[25/09/2559]


หน้าแรก