รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 10 / 15
 451.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2559]
 452.การนิเทศ[13/05/2559]
 453.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2559]
 454.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2559]
 455.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2559]
 456.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2559]
 457.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2559]
 458.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2559]
 459.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2559]
 460.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2559]
 461.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2559]
 462.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2559]
 463.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2559]
 464.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2559]
 465.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2559]
 466.มอบของที่ระลึก[11/03/2559]
 467.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2559]
 468.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2559]
 469.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2559]
 470.มอบเกียรติบัตร[06/03/2559]
 471.ทำบุญตักบาตร[03/03/2559]
 472.มอบเกียรติบัตร[03/03/2559]
 473.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2559]
 474.มอบเกียรติบัตร[27/02/2559]
 475.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2559]
 476.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2559]
 477.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2559]
 478.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2559]
 479.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2559]
 480.ขอแสดงความยินดี[17/02/2559]
 481.ธารน้ำใจ[10/02/2559]
 482.ขอแสดงความยินดี[09/02/2559]
 483.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2559]
 484.ประชุมบุคลากร[05/02/2559]
 485.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2559]
 486.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2559]
 487.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2559]
 488.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2559]
 489.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2559]
 490.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2559]
 491.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2559]
 492.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2559]
 493.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2559]
 494.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2559]
 495.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2559]
 496.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2559]
 497.กิจกรรมวันครู[17/01/2559]
 498."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2559]
 499.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2559]
 500.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2559]


หน้าแรก