รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 11 / 16
 501.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2559]
 502.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2559]
 503.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2559]
 504.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2559]
 505.เยี่ยมป่วย[19/12/2559]
 506.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2559]
 507.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2559]
 508.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2559]
 509.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2559]
 510.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2559]
 511.มอบเกียรติบัตร[03/12/2559]
 512.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2559]
 513.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2559]
 514.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2559]
 515.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2559]
 516.คารวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา[28/11/2559]
 517.มอบเกียรติบัตร[28/11/2559]
 518.ประชุมคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[28/11/2559]
 519.ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2557[27/11/2559]
 520.สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/11/2559]
 521.มอบเกียรติบัตร[27/11/2559]
 522.พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"[25/11/2559]
 523.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2557[20/11/2559]
 524.สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์[15/11/2559]
 525.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ[07/11/2559]
 526.การแข่งขันวิทยุการบินฯ มิมิวอลเลย์บอล[17/10/2559]
 527.โรงเรียนอนุบาลยะลา เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อนุบาล 14 จังหวัด[14/10/2559]
 528.เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557[09/10/2559]
 529.ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[02/10/2559]
 530.แสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุราชการ[29/09/2559]
 531.กิจกรรม"ถนนคนเดิน" walking road[24/09/2559]
 532.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4[24/09/2559]
 533.สารทเดือนสิบ[24/09/2559]
 534.วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอนุบาลยะลา[24/09/2559]
 535.ร่วมมุทิตาจิต[24/09/2559]
 536.เวทีคนเก่ง[17/09/2559]
 537.แนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[15/09/2559]
 538.ประเมินวิทยฐานะ[15/09/2559]
 539.มอบเกียรติบัตร[15/09/2559]
 540.มอบเกียรติบัตร[11/09/2559]
 541.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[11/09/2559]
 542.ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา[09/09/2559]
 543.เพชรยอดมงกุฎ[09/09/2559]
 544.นักเรียนรับรางวัลประกวดงานเขียน เรื่องดีดี ที่บ้านเรา[09/09/2559]
 545.แข่งขันทักษะวิชาการ[05/09/2559]
 546.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[05/09/2559]
 547.บรรยากาศการแข่งขันและพิธีปิดกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[30/08/2559]
 548.พิธีเปิดกีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/08/2559]
 549.ประเมินรางวัล "เพชรเสมา เขต 1" ประจำปีการศึกษา 2557[28/08/2559]
 550.คนเก่งสาระการงานอาชีพฯ[22/08/2559]


หน้าแรก