รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 12 / 15
 551.การประเมินครูเพชรยอดเสมา[19/08/2559]
 552.ความดีสู่สากลและอาเซียน[19/08/2559]
 553.ศึกษาแหล่งเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์[18/08/2559]
 554.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์[15/08/2559]
 555.การคัดเลือกนวัตกรรมและครอบครัวต้นแบบ[15/08/2559]
 556.มอบเกียรติบัตร[15/08/2559]
 557.มอบเกียรติบัตร[15/08/2559]
 558.ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา[13/08/2559]
 559.วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557[08/08/2559]
 560.12 สิงหาคม มหาราชินี[08/08/2559]
 561.กิจกรรมอาเซียน[07/08/2559]
 562.ประกวดจัดบอร์ดวันแม่[07/08/2559]
 563.มอบเกียรติบัตร[31/07/2559]
 564.คัดเลือกนักเรียนแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่11[30/07/2559]
 565.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและงานสัปดาห์ห้องสมุด[25/07/2559]
 566.คัดเลือกตัวแทนนักเรียน[24/07/2559]
 567.กิจกรรมจิตสาธารณะ[23/07/2559]
 568.ตรวจฟันนักเรียน[23/07/2559]
 569.เยี่ยมป่วย[22/07/2559]
 570.กิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2557[22/07/2559]
 571.มอบรางวัล[22/07/2559]
 572.แสดงความยินดี[22/07/2559]
 573.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[18/07/2559]
 574.ขอแสดงความยินดี [17/07/2559]
 575.ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเวชกรรมให้บริการฉีดวัคซีน[10/07/2559]
 576.มอบเกียรติบัตร[10/07/2559]
 577.แห่เทียนพรรษา[09/07/2559]
 578.มอบเกียรติบัตร[09/07/2559]
 579.นักเรียนตัวอย่าง[09/07/2559]
 580.กิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2557[08/07/2559]
 581.โครงการเด็กดีมีคุณธรรมนำความสุข[03/07/2559]
 582.พิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร[02/07/2559]
 583.สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย[27/06/2559]
 584.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนมุสลิม (ครัวฮาลาล)[27/06/2559]
 585.การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ ระดับปฐมวัย[26/06/2559]
 586.วันต่อต้านยาเสพติดโลก[26/06/2559]
 587.มอบเกียรติบัตร[26/06/2559]
 588.โครงการตอบปัญหาทางศาสนาของเยาวชน[26/06/2559]
 589.กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557[25/06/2559]
 590.มอบเกียรติบัตร[25/06/2559]
 591.โครงการครู 5 นาที[25/06/2559]
 592.รับโล่ห์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์[23/06/2559]
 593.อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา[21/06/2559]
 594.ผลการแข่งขันทักษะวิชาการวันภาษาไทย[20/06/2559]
 595.การแข่งขันทักษะวิชาการ[20/06/2559]
 596.รับถ้วยรางวัล[20/06/2559]
 597.ประชุมตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียน[19/06/2559]
 598.วันสถาปนาลูกเสือไทย[19/06/2559]
 599.มอบเกียรติบัตร[19/06/2559]
 600.ประชุมผู้ปกครองสีม่วง[18/06/2559]


หน้าแรก