รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 14 / 15
 651.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[27/12/2559]
 652.โครงการทดสอบความรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2556 ของบริษัท เสริมปัญญา [27/12/2559]
 653.กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557[26/12/2559]
 654.โครงการอบรมลูกเสือจราจร [25/12/2559]
 655.กิจกรรมทำบุญตักบาตร [24/12/2559]
 656.การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย YMC 2013 ครั้งที่ 1[24/12/2559]
 657.เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง[20/12/2559]
 658.นิเทศติดตาม[19/12/2559]
 659.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[19/12/2559]
 660.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน[15/12/2559]
 661.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาไทย ของบริษัท เสริมปัญญา [13/12/2559]
 662.รางวัลเหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์[09/12/2559]
 663.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดยะลา[06/12/2559]
 664.งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของเทศบาลนครยะลา[04/12/2559]
 665.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้วฯ[04/12/2559]
 666.ประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2556[03/12/2559]
 667.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา (น้องเผิง) คว้าเหรียญเงินคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[02/12/2559]
 668.ตัวแทนนักเรียนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิค ณ ประเทศฟิลิปปินส์[29/11/2559]
 669.นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ จังหวัดพัทลุง[18/11/2559]
 670.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์[19/11/2559]
 671.กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2556[15/11/2559]
 672.ศิษย์เก่าคนเก่ง[15/11/2559]
 673.เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ[14/11/2559]
 674.โครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ [13/11/2559]
 675.เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก[13/11/2559]
 676.ต้อนรับครูปราณี เลิศพงศ์พิรุฬห์[08/11/2559]
 677.ร่วมส่งแรงใจเชียร์ นายปัญจา เงินทิม นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ นักกีฬาปันจักสีลัต ทีมชาติไทย [07/11/2559]
 678.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[06/11/2559]
 679.นักเรียน ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายบูรฉัตร[04/11/2559]
 680.นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา[04/11/2559]
 681.บรรยากาศ เปิดภาคเรียนที่2[31/10/2559]
 682.การประเมินกิจกรรม 5 ส[30/10/2559]
 683.ประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน[30/10/2559]
 684.ร่วมกิจกรรมยะลา- ยาลัน[03/10/2559]
 685.ปรับปรุงภูมิทัศน์[03/10/2559]
 686.กิจกรรม"แสดงมุทิตาจิต ปีการศึกษา 2556"[30/09/2559]
 687.รับมอบป้ายโรงอาหารปลอดสารปนเปื้อน[19/09/2559]
 688.60 ปี อนุบาลยะลา[19/09/2559]
 689.หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร จชต. จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษา[12/09/2559]
 690.มอบรางวัลประกวดงานเขียน "เรื่องดีๆ ที่บ้านเรา"[12/09/2559]
 691.กิจกรรมทำบุญตักบาตร[12/09/2559]
 692.กิจกรรมระฆังดำน้ำและเครื่องเป่าฟองสบู่[12/09/2559]
 693.โครงการธนาคารเวลา[11/09/2559]
 694.การศึกษาดูงานการศึกษา ปฐมวัย[11/09/2559]
 695.กิจกรรม Thank you party ครูปฐมวัย[11/09/2559]
 696.เพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป. 6[10/09/2559]
 697.โครงการธนาคารเวลา[06/09/2559]
 698.โครงการธนาคารเวลา[05/09/2559]
 699.โครงการธนาคารเวลา[04/09/2559]
 700.โครงการธนาคารเวลา[02/09/2559]


หน้าแรก