รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 15 / 15
 701.แข่งขันวาดภาพระบายสี[06/09/2559]
 702.อบรมยาเสพติด[06/09/2559]
 703.ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย ระดับกลุ่มเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2559]
 704.วาดฝัน ปั้นดาว[05/09/2559]
 705.วันวิทยาศาสตร์[04/09/2559]
 706.แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเครือข่ายเรืองวิทย์[03/09/2559]
 707.โครงการธนาคารเวลา[28/08/2559]
 708.คนเก่ง............ปฐมวัย[28/08/2559]
 709.นำเสนอ Best Practice ระดับปฐมวั ย[23/08/2559]
 710.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556[21/08/2559]
 711.กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลยะลา[21/08/2559]
 712.วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556[21/08/2559]
 713.ค่ายพุทธบุตร ประจำปี 2556[16/08/2559]
 714.ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา[06/08/2559]
 715.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลยะลา[06/08/2559]
 716.มอบเกียรติบัตรการประกวดร้องเพลง[06/08/2559]
 717.คนเก่ง....ภาษาอังกฤษ[01/08/2559]
 718.คนเก่งสังคมศึกษา[01/08/2559]
 719.วันภาษาไทยและสัปดาห์ห้องสมุด[29/07/2559]
 720.โครงการธนาคารเวลา[30/07/2559]
 721.สโมสรโรตารี จังหวัดยะลามอบทุนการศึกษา[30/07/2559]
 722.วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์[26/07/2559]
 723.ประเมินโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[24/07/2559]
 724.อบรมเศรษฐกิจพอเพียง[19/07/2559]
 725.สาธิตสื่อภาษาไทย[19/07/2559]
 726.โครงการแก้ปัญหานักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 อ่านคล่องเขียนได้[16/07/2559]
 727.การประกวดทักษะการเรียนรู้พุทธศาสนา [12/07/2559]
 728.ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาศาสนาเยาวชน[12/07/2559]
 729.คนเก่งคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์[04/07/2559]
 730.กีฬาชุมชนบัวสัมพันธ์[29/06/2559]
 731.กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ[20/06/2559]
 732.ประเมินวิทยฐานะ ชำนาญการ[18/06/2559]
 733.แสดงมายากล[13/06/2559]
 734.พิธีไหว้ครู[13/06/2559]
 735.งานเลี้ยงส่งครูย้าย[12/06/2559]
 736.วันงดสูบบุหรี่โลก[31/05/2559]
 737.วงออร์เคสตร้าเทศบาลนครยะลา[30/05/2559]
 738.โครงการอาสาจราจร[30/05/2559]
 739.วันวิสาขบูชา[30/05/2559]
 740.บรรยากาศวันเปิดภาคเรียน[15/05/2559]
 741.กิจกรรม 5 ส[14/05/2559]
 742.อบรม in-office[09/05/2559]
 743.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[09/05/2559]
 744.พ่นยากันยุง[08/05/2559]
 745.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[08/05/2559]
 746.หนำไพรวัลย์[02/04/2559]
 747.งานกีฬาอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้[02/04/2559]
 748.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[27/03/2559]
 749.บัณฑิตน้อย...ปีการศึกษา 2555[25/03/2559]


หน้าแรก