รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 5 / 14
 201.เลือกตั้งสภานักเรียน[01/03/2559]
 202.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[22/02/2559]
 203.แนะแนวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา[15/02/2559]
 204.ถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[02/11/2559]
 205.ประเมินโครงการ 5ส[01/11/2559]
 206.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ IEP[01/11/2559]
 207.พัฒนาบุคลากร[12/10/2559]
 208.แสดงความยินดี รับตำแหน่งใหม่[12/10/2559]
 209.วันสถาปนาโรงเรียนเรียนอนุบาลยะลา [20/09/2559]
 210.มอบเกียรติบัตรโครงการแดร์ ประเทศไทย[16/09/2559]
 211.มอบเกียรติบัตร[13/09/2559]
 212.แข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์[09/09/2559]
 213.แจกเหรียญวิทยุการบิน[09/09/2559]
 214.กิจกรรมวันอาเซียน[06/09/2559]
 215.กิจกรรมมุทิตาจิต 2559[06/09/2559]
 216.ประเมินโครงการมาตรฐานห้องสมุด[31/08/2559]
 217.สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2559[22/08/2559]
 218.ถวายพระพร "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ"[15/08/2559]
 219.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ[11/08/2559]
 220.พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร[11/08/2559]
 221.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด[08/08/2559]
 222.การแข่งขันกรีฑาชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[02/08/2559]
 223.การแข่งขันกีฬา ชุมชนบัวสัมพันธ์ 2559[01/08/2559]
 224.ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี[15/07/2559]
 225.ถวายเทียนพรรษา[14/07/2559]
 226.สมโภชเทียนพรรษา[13/07/2559]
 227.ตรวจราชการ[13/07/2559]
 228.อบรม"แนวทางปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย[13/07/2559]
 229.วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ[01/07/2559]
 230.ทำบุญตักบาตร[24/06/2559]
 231.ประชุมผู้ปกครองกีฬาสี[24/06/2559]
 232.ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559[23/06/2559]
 233.ประชุมผู้ปกครองสีเหลือง[22/06/2559]
 234.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2559]
 235.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2559]
 236.แถลงข่าว[16/06/2559]
 237.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2559]
 238.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2559]
 239.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2559]
 240.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2559]
 241.รับครูใหม่[09/06/2559]
 242.มอบเกียรติบัตร[08/06/2559]
 243.มอบเกียรติบัตร[08/06/2559]
 244.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2559]
 245.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2559]
 246.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2559]
 247.ประเมิน 5 ส.[07/06/2559]
 248.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2559]
 249.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2559]
 250.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2559]


หน้าแรก