รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 หน้า 7 / 16
 301.มอบธงสีกีฬา-กรีฑา บัวสัมพันธ์[20/06/2559]
 302.รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 7[16/06/2559]
 303.แถลงข่าว[16/06/2559]
 304.แข่งขันทักษะวิชาการ[13/06/2559]
 305.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[10/06/2559]
 306.กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา2559[09/06/2559]
 307.ขวัญและกำลังใจ[09/06/2559]
 308.รับครูใหม่[09/06/2559]
 309.มอบเกียรติบัตร[08/06/2559]
 310.มอบเกียรติบัตร[08/06/2559]
 311.ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2559]
 312.เตรียมงานวิชาการ[07/06/2559]
 313.เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[07/06/2559]
 314.ประเมิน 5 ส.[07/06/2559]
 315.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[07/06/2559]
 316.อบรมเชิงปฏิบัติการ[07/06/2559]
 317.กิจกรรมปัจฉิม[26/03/2559]
 318.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[23/03/2559]
 319.กิจกรรมค่าย English Camp[17/03/2559]
 320.ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ[11/03/2559]
 321.การสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3[11/03/2559]
 322.มอบเกียรติบัตรวินัยนักเรียน[11/03/2559]
 323.มอบเกียรติบัตรกิจกรรมสภานักเรียน[11/03/2559]
 324.มอบเกียรติบัตรยุวบรรณารักษ์[11/03/2559]
 325.คัดเลือกนักเรียนห้อง IEP[08/03/2559]
 326.โครงการพัฒนาสื่อ[08/03/2559]
 327.บัณฑิตน้อย[08/03/2559]
 328.มอบเกียรติบัตรบัณฑิตแนะแนว[04/03/2559]
 329.มอบเกียรติบัตร[04/03/2559]
 330.มอบเกียรติบัตรเสริมปัญญา[01/03/2559]
 331.มอบเกียรติบัตรโครงการโรงเรียนสีเขียว[01/03/2559]
 332.มอบเกียรติบัตรโครงการประกวดวินัยดีเด่น[01/03/2559]
 333.กิจกรรม"ค่ายกลางวัน บัวสัมพันธ์"[29/02/2559]
 334.กิจกรรมพัฒนาพหุปัญญาเด็กปฐมวัย[26/02/2559]
 335.ยินดีต้อนรับ[26/02/2559]
 336.มอบเกียรติบัตรมารยาท[26/02/2559]
 337.เลือกตั้งสภานักเรียน[26/02/2559]
 338.ทัศนศึกษา[26/02/2559]
 339.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการภาคใต้ ครั้งที่ 2[17/02/2559]
 340.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ[17/02/2559]
 341.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบวัดความรู้สู่ความเป็นเลิศ[17/02/2559]
 342.เสริมสร้างความรู้[09/02/2559]
 343.ประชุมประจำเดือน[09/02/2559]
 344.ขอแสดงความชื่นชมยินดี[09/02/2559]
 345.มอบเกียรติบัตร[09/02/2559]
 346.มอบเกียรติบัตร[01/02/2559]
 347.วันสถาปนายุวกาชาดไทย[28/01/2559]
 348.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[27/01/2559]
 349.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[26/01/2559]
 350.ตรวจสุขภาพประจำปี [26/01/2559]


หน้าแรก