รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 8 / 15
 351.มอบเกียรติบัตร[20/01/2559]
 352.กิจกรรมสายสัมพันธ์สู่ใยรัก[19/01/2559]
 353.กิจกรรมวันครู[19/01/2559]
 354.ศึกษาแหล่งเรียนรู้[19/01/2559]
 355.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[18/01/2559]
 356.กิจกรรมค่ายวัยใสใส่ใจธรรมะ[18/01/2559]
 357.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[13/01/2559]
 358.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[11/01/2559]
 359.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559[11/01/2559]
 360.กิจกรรมวันปีใหม่ 2559[04/01/2559]
 361.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเทนนิส[29/12/2559]
 362.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ Pre - Gifted & EP [29/12/2559]
 363.มอบเกียรติบัตรการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [29/12/2559]
 364.ส่งบุคลากรบรรจุครูผู้ช่วย[16/12/2559]
 365.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม[15/12/2559]
 366.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 [14/12/2559]
 367.5 ธันวามหาราช [08/12/2559]
 368.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[04/12/2559]
 369.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[04/12/2559]
 370.กิจกรรมเทิดพระเกียรติ[03/12/2559]
 371.ตลาดนัดริมน้ำ[27/11/2559]
 372.คณะทำงาน รมช.ศธ. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลยะลา[25/11/2559]
 373.สืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง[25/11/2559]
 374.กิจกรรม"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2558[25/11/2559]
 375.ประกวดนางนพมาศ[23/11/2559]
 376.แสดงความยินดี[19/11/2559]
 377.เยี่ยมชม เพิ่มความรู้[19/11/2559]
 378.กิจกรรมแนะแนว[19/11/2559]
 379.ประเมินนักเรียนพระราชทาน[17/11/2559]
 380.โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘[17/11/2559]
 381.ต้อนรับครูใหม่[13/11/2559]
 382.ถวายพระพร[13/11/2559]
 383.เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน [13/11/2559]
 384.ขวัญกำลังใจ[13/11/2559]
 385.ถวายพระพร[12/11/2559]
 386.ประชุมผู้ปกครอง[11/11/2559]
 387.รับครูใหม่[10/11/2559]
 388.ประชุมผู้ปกครอง[10/11/2559]
 389.ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[09/11/2559]
 390.เยี่ยมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2559]
 391.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้[05/11/2559]
 392.ประเมินนักเรียนรับรางวัลพระราชทาน[04/11/2559]
 393.โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน[01/11/2559]
 394.ประเมินกิจกรรม 5 ส[01/11/2559]
 395.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[01/11/2559]
 396.มอบเกียรติบัตร[07/10/2559]
 397.ประเมินมาตรฐานสากล[07/10/2559]
 398.เกษียณอายุ[01/10/2559]
 399.เรียนรู้สู่โลกกว้าง ชั้นอนุบาลปีที่1-2[21/09/2559]
 400.กิจกรรมสุดยอดแฟนพันธ์แท้[18/09/2559]


หน้าแรก