รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้า 9 / 15
 401.ร่วมพิธีรดน้ำศพ[08/06/2559]
 402.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558[08/06/2559]
 403.กิจกรรมไหว้ครู[04/06/2559]
 404.กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก[02/06/2559]
 405.กิจกรรมค่ายพุทธบุตร[28/05/2559]
 406.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ[21/05/2559]
 407.นำเสนอสื่อ[16/05/2559]
 408.ขวัญกำลังใจแด่บุคลากร[16/05/2559]
 409.ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์[14/05/2559]
 410.กิจกรรมเปิดภาคเรียน[14/05/2559]
 411.ประเมินห้องเรียน 5 ส.[13/05/2559]
 412.การนิเทศ[13/05/2559]
 413.จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน[13/05/2559]
 414.ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน[13/05/2559]
 415.อบรมสัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน[05/05/2559]
 416.การแข่งขันกีฬาอุนบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้[09/04/2559]
 417.การประเมินศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ[25/03/2559]
 418.การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน[23/03/2559]
 419.ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6[20/03/2559]
 420.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[19/03/2559]
 421.แถลงข่าวผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน 2 วิชา[19/03/2559]
 422.เข้าค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557[17/03/2559]
 423.รายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1[16/03/2559]
 424.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2559]
 425.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2559]
 426.มอบของที่ระลึก[11/03/2559]
 427.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2559]
 428.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2559]
 429.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2559]
 430.มอบเกียรติบัตร[06/03/2559]
 431.ทำบุญตักบาตร[03/03/2559]
 432.มอบเกียรติบัตร[03/03/2559]
 433.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2559]
 434.มอบเกียรติบัตร[27/02/2559]
 435.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2559]
 436.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2559]
 437.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2559]
 438.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2559]
 439.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2559]
 440.ขอแสดงความยินดี[17/02/2559]
 441.ธารน้ำใจ[10/02/2559]
 442.ขอแสดงความยินดี[09/02/2559]
 443.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2559]
 444.ประชุมบุคลากร[05/02/2559]
 445.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2559]
 446.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2559]
 447.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2559]
 448.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2559]
 449.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2559]
 450.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2559]


หน้าแรก