รายละเอียดกิจกรรม/ข่าว  รายละเอียดกิจกรรม สพป.ยล.1 : โรงเรียนอนุบาลยะลา

พัฒนาบุคลากร
    วันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ฝ่ายบริหารงานวิชาการร่วมด้วยกับฝ่ายบริหารงานบุคลากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอน "การสอนแบบครูยุค 4.0" ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบัวบูชา โรงเรียนอนุบาลยะลา (ประทีป/ภาพ...ดลฤดี/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 12-10-2559
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลยะลา
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 หน้า 9 / 14
 401.มอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นปฐมวัย[16/03/2559]
 402.คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Intensive English Program)[16/03/2559]
 403.มอบของที่ระลึก[11/03/2559]
 404.กิจกรรมค่ายกลางวันบัวสัมพันธ์ 58[10/03/2559]
 405.มอบเกียรติบัตร IS[06/03/2559]
 406.เลือกตั้งสภานักเรียน[06/03/2559]
 407.มอบเกียรติบัตร[06/03/2559]
 408.ทำบุญตักบาตร[03/03/2559]
 409.มอบเกียรติบัตร[03/03/2559]
 410.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[03/03/2559]
 411.มอบเกียรติบัตร[27/02/2559]
 412.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบเก้าอี้[27/02/2559]
 413.กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์[25/02/2559]
 414.สถาบันกวดวิชาแอลฟามอบทุนการศึกษานักเรียน[25/02/2559]
 415.มอบเกียรติบัตรโครงการทดสอบ PRE-GIFTED&EP[25/02/2559]
 416.กิจกรรมสภาพบเพื่อน[21/02/2559]
 417.ขอแสดงความยินดี[17/02/2559]
 418.ธารน้ำใจ[10/02/2559]
 419.ขอแสดงความยินดี[09/02/2559]
 420.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน[09/02/2559]
 421.ประชุมบุคลากร[05/02/2559]
 422.อบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพ[05/02/2559]
 423.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[04/02/2559]
 424.ขวัญกำลังใจบุคลากร[04/02/2559]
 425.โครงการปลูกป่าสวยด้วยมือเรา[03/02/2559]
 426.นักเรียน ป.2 อนุบาลยะลาทัศนศึกษา[02/02/2559]
 427.ประชุมค่ายกลางวันน้องอนุบาล[30/01/2559]
 428.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด[28/01/2559]
 429.ตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน[28/01/2559]
 430.สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558[26/01/2559]
 431.กิจกรรมโครงการรักทะเลไปกับก๊อตซ่า[23/01/2559]
 432.แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[23/01/2559]
 433.ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2557[22/01/2559]
 434.กิจกรรมวันครู[17/01/2559]
 435."กีฬา สพป.ยะลา ๑ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๘[13/01/2559]
 436.กิจกรรมวันเด็ก 2558[09/01/2559]
 437.เยาวชนดีเด่นประจำปี 2558[09/01/2559]
 438.สุขสันต์วันปีใหม่ 2558[26/12/2559]
 439.นักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน[23/12/2559]
 440.เยี่ยมป่วย[19/12/2559]
 441.โครงการภาษีอากรสำหรับเยาวชน[16/12/2559]
 442.พิธีเปิดอบรมอาสาจราจร [09/12/2559]
 443.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[09/12/2559]
 444.กิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2557[04/12/2559]
 445.ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช[03/12/2559]
 446.มอบเกียรติบัตร[03/12/2559]
 447.ชมออเคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา[03/12/2559]
 448.ตรวจสุขภาพประจำปี 2557[01/12/2559]
 449.ประชุมบุคลากรโรงเรียนอนุบาลยะลา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗[01/12/2559]
 450.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗[01/12/2559]


หน้าแรก